Akredytacja Ministra Zdrowia

Już pod nazwą Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”. Posiadając specjalistyczną kadrę medyczno - rehabilitacyjną oraz nowoczesny sprzęt „Gwarek” uzyskał akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji i stażu w zakresie rehabilitacji medycznej.
W tym czasie powstało wiele prac naukowych prezentowanych na konferencjach w ramach prewencji rentowej ZUS. „Gwarek” postrzegany był jako wiodący Ośrodek Prewencji Rentowej ZUS w kraju.