Termomodernizacja obiektu

W latach 2005 – 2012 wymieniono wszystkie okna, podłogi, windy i instalacje. Przeprowadzono termomodernizację obiektu z wymianą kotłowni i budowę instalacji solarnej. Ponadto w 100% wymieniono sprzęt i wyposażenie, dbając o estetyczny wystrój, który zachęcałby do pobytu.