Kntrakt na turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium „Gwarek” rozpoczęło współprace z ZUS w zakresie organizacji turnusów rehabilitacyjnych w ramach Prewencji Rehabilitacyjnej. W tym czasie pozyskano wielu lekarzy specjalistów oraz terapeutów rehabilitacji, posiadających wysokie kwalifikacje w usprawnianiu funkcjonalnym narządu ruchu - co wtedy stanowiło dużą nowość.
W tym czasie pozyskano dotację z ZUS i PFRON co pozwoliło na uruchomienie własnej bazy zabiegowej, która stała się Zakładem Rehabilitacji z działami: Fizykoterapii, Kinezyterapii i Hydroterapii.
Wydzielono 4 pokoje do masażu suchego oraz urządzono na wszystkich kondygnacjach przestronne łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych.