Obecnie

„Gwarek” jest uznanym i cenionym ośrodkiem rehabilitacji narządu ruchu współpracującym z wieloma ośrodkami klinicznymi i regionalnymi.
„Gwarek” prowadzi stacjonarną rehabilitację o profilu ogólnoustrojowym, neurologicznym, uzdrowiskowym oraz działalność w trybie opieki ambulatoryjnej.
Wyspecjalizowaliśmy się w rehabilitacji pacjentów po udarach mózgu i po endoprotezoplastyce.