Modernizacja bazy zabiegowej

Kompleksowa modernizacja bazy zabiegowej - kinezyterapii, fizykoterapii, zakładu przyrodoleczniczego z zakupem nowoczesnego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.