Zintegrowany System Zarządzania

Mając na uwadze jakość świadczonych usług oraz rosnące wymogi pacjentów Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” wdraża w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania  kolejne normy z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001 Zarządzania środowiskowego - ISO 14001 oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 18001.