System Akredytacji Ministra Zdrowia

Wdrożono standardy Systemu Akredytacji Ministra Zdrowia dla opieki szpitalnej. W wyniku oceny Szpitala w oparciu o standardy Zespół „Gwarek” uzyskał 94% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych.
Zdobyte doświadczenie pozwolą kontynuować działania zmierzające do polepszenia poziomu jakości opieki zdrowotnej w Polsce.