Obecnie

„Gwarek” jest uznanym i cenionym ośrodkiem rehabilitacji narządu ruchu współpracującym z wieloma ośrodkami klinicznymi i regionalnymi.
„Gwarek” prowadzi stacjonarną rehabilitację o profilu ogólnoustrojowym, neurologicznym, uzdrowiskowym oraz działalność w trybie opieki ambulatoryjnej.
Wyspecjalizowaliśmy się w rehabilitacji pacjentów po udarach mózgu i po endoprotezoplastyce.

Modernizacja bazy zabiegowej

Kompleksowa modernizacja bazy zabiegowej - kinezyterapii, fizykoterapii, zakładu przyrodoleczniczego z zakupem nowoczesnego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

Zintegrowany System Zarządzania

Mając na uwadze jakość świadczonych usług oraz rosnące wymogi pacjentów Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” wdraża w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania  kolejne normy z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001 Zarządzania środowiskowego - ISO 14001 oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 18001.

System Akredytacji Ministra Zdrowia

Wdrożono standardy Systemu Akredytacji Ministra Zdrowia dla opieki szpitalnej. W wyniku oceny Szpitala w oparciu o standardy Zespół „Gwarek” uzyskał 94% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych.
Zdobyte doświadczenie pozwolą kontynuować działania zmierzające do polepszenia poziomu jakości opieki zdrowotnej w Polsce.

Certyfikat ISO 9001

Dzięki zaangażowaniu pracowników w naszej firmie zakończony zostaje proces certyfikacji według najnowszej normy ISO 9001. Jest to potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług i dążenia do bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań dla naszych pacjentów. To dla nas ogromna satysfakcja.

Termomodernizacja obiektu

W latach 2005 – 2012 wymieniono wszystkie okna, podłogi, windy i instalacje. Przeprowadzono termomodernizację obiektu z wymianą kotłowni i budowę instalacji solarnej. Ponadto w 100% wymieniono sprzęt i wyposażenie, dbając o estetyczny wystrój, który zachęcałby do pobytu.

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”  rozpoczyna  działalność szpitalną, na początek w oparciu o pacjentów prywatnych, równolegle czyniąc starania o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia  dla utworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego. Mając na celu przystosowanie Ośrodka do wymogów Ministra Zdrowia, rozpoczęto kolejne remonty.

Akredytacja Ministra Zdrowia

Już pod nazwą Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”. Posiadając specjalistyczną kadrę medyczno - rehabilitacyjną oraz nowoczesny sprzęt „Gwarek” uzyskał akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji i stażu w zakresie rehabilitacji medycznej.
W tym czasie powstało wiele prac naukowych prezentowanych na konferencjach w ramach prewencji rentowej ZUS. „Gwarek” postrzegany był jako wiodący Ośrodek Prewencji Rentowej ZUS w kraju.

Budowa basenu

W latach 1997 - 2000 wykonano remonty łazienek w pokojach, przebudowano hol główny oraz wybudowano basen rehabilitacyjny do ćwiczeń w wodzie.
„Gwarek” był jednym z inicjatorów porozumienia pomiędzy przedstawicielami metod usprawnienia funkcjonalnego jakie w tym czasie docierały do Polski z Unii Europejskiej, tj. PNF, Mc Kenzie, Cyriax, Bobath, Vojta, Kaltenborn.
Metody te do dzisiaj stanowią uznany sposób poprawy funkcji narządu ruchu.

Kntrakt na turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium „Gwarek” rozpoczęło współprace z ZUS w zakresie organizacji turnusów rehabilitacyjnych w ramach Prewencji Rehabilitacyjnej. W tym czasie pozyskano wielu lekarzy specjalistów oraz terapeutów rehabilitacji, posiadających wysokie kwalifikacje w usprawnianiu funkcjonalnym narządu ruchu - co wtedy stanowiło dużą nowość.
W tym czasie pozyskano dotację z ZUS i PFRON co pozwoliło na uruchomienie własnej bazy zabiegowej, która stała się Zakładem Rehabilitacji z działami: Fizykoterapii, Kinezyterapii i Hydroterapii.
Wydzielono 4 pokoje do masażu suchego oraz urządzono na wszystkich kondygnacjach przestronne łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Turnusy sanatoryjne

Sanatorium „Gwarek” prowadziło turnusy sanatoryjne w ramach skierowań na leczenie uzdrowiskowe z Ministerstwa Zdrowia o profilu „układ ruchu”.

Nasz początek

W latach 1974-1979  Związek Zawodowy Górników w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach rozpoczął budowę Górniczego Sanatorium Związkowego „Gwarek” w Goczałkowicach Zdroju, które oprócz budynku hotelowego miało zaplecze kuchenne i jadalne.