Informacja o unieważnieniu konkursu ofert z dnia 10.10.2018

Odsłony: 1193

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce unieważnia konkurs na oddanie do używania części powierzchni budynku zabudowaną kioskiem – pawilonem handlowym - wraz z przylegającym terenem w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51.
Oferty, które wpłyną do dnia 26.10.2018 r. zostaną odesłane do oferentów bez otwierania.

Do wynajęcia kiosk w "Gwarku"

Odsłony: 1512

KZZG w Polsce, Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”, z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, przy ulicy Uzdrowiskowej 51, odda do używania część powierzchni budynku, zabudowaną kioskiem - pawilonem handlowy wraz z przylegającym terenem, stanowiącą powierzchnię użytkową 28m2, zaopatrzoną w instalację elektryczną, wodociągową, CO oraz WiFi.

czytaj więcej