Fizykoterapia

Fizykoterapia jest to dział lecznictwa, w którym wykorzystuje się bodźce mechaniczne, cieplne i elektryczne oraz różne rodzaje promieniowania do poprawy funkcji układu ruchu.