Kinezyterapia

Kinezyterapia to dziedzina fizjoterapii obejmująca całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Ruch stanowi naturalny bodziec do przemian zachodzących w naszym układzie kostno-stawowym, mięśniowym i nerwowym. Do zadań kinezyterapii należy przywrócenie pełnej sprawności fizycznej, jeśli jest to tylko możliwe w danym schorzeniu lub maksymalnej sprawności fizycznej w przypadku schorzeń o charakterze przewlekłym lub wywołujących nieodwracalne zmiany.

„Ruch jest lekiem, a lek nie zastąpi ruchu”

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów specjalizujących się w schorzeniach ortopedycznych i neurologicznych. Prowadzimy kompleksową rehabilitację opartą na uznanych na całym świecie metodach fizjoterapeutycznych takich jak: PNF, Neurac, Mc Kenzie, Cyriax, FDM, Muligan, Terapia tkanek miękkich i inne.

Proces rehabilitacji wspomagamy nowoczesnym sprzętem wykorzystującym biofeetback:

  • platforma stabilometryczna Alfa (ocena i trening równowagi, priopriocepcji, koordynacji i dystrybucji obciążeń),
  • bieżnia rehabilitacyjna Biodex z systemem odciążającym pacjenta (analiza symetrii i obciążenia kończyn dolnych podczas chodu, trening chodu),
  • GloReha profesional – innowacyjne urządzenie umożliwiające prioprioreceptywną rehabilitację pacjentów z różnymi dysfunkcjami ręki.